Usnesení PS č. 1274

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli, podepsaný v Paříži dne 12. července 1974 /sněmovní tisk 639/ - druhé čtení (11. června 2009)

Související sněmovní tisky

639 Prot.o výsadách a imunitách Evrop.organ. pro astronom.výzkum
ISP (příhlásit)