Usnesení PS č. 1246

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 834/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (10. června 2009)

Související sněmovní tisky

834 Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou
ISP (příhlásit)