Usnesení PS č. 123

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení (30. listopadu 2006)

Související sněmovní tisky

72 Dohoda mezi ČR a OSN o relokaci svědků
ISP (příhlásit)