Usnesení PS č. 1217

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - třetí čtení (13. května 2009)

Související sněmovní tisky

559 Novela občanského soudního řádu
ISP (příhlásit)