Usnesení PS č. 113

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (29. listopadu 2006)

Související sněmovní tisky

92 Vl.n.z. o opatřeních souvis. se zrušením Min.informatiky
ISP (příhlásit)