Sněmovní tisk 60/0
Dohoda o spolupráci na civilním navigačním systému (GNSS)
ISP (příhlásit)