Organizační výbor
Usnesení č. 536 (12. ledna 2006)

Související sněmovní tisky

1202 Novela z. živnostenském podnikání

1206 Novela z. o daních z příjmů (zákon o studentských brigádách)

1208 Novela z. o vzdělávání - školský zákon

1209 Novela z. o vzdělávání - školský zákon

1221 Dohoda mezi ES a Ukrajinou o navigačním systému (GNSS)

1223 Návrh na zachování výhrady k Trestněprávní úmluvě o korupci

1224 Úmluva o zákazu nebo omezení použití konvenčních zbraní

1227 Inf. o vojenských cvičeních AČR plánovaných v roce 2006

1228 Vl.n.z. o dluhopisovém programu na úhradu schodku SR ČR 2006

1229 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2006

1232 Vl.n.z. úvěr na financ. progr. Výstavba vodov. a kanalizací

1233 Novela z. o azylu

1234 Vl.n. vysl. kontingentu do protiteror. oper. v Afghánistánu
ISP (příhlásit)