Sněmovní tisk 849/0
Novela z. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t084900.pdf (Dokument PDF, 196 KB)t084900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0849a0.pdf (Dokument PDF, 127 KB)t0849a0.doc

Rozesláno poslancům

4. května 2020 v 22:16
ISP (příhlásit)