Sněmovní tisk 699/0
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t069900.pdf (Dokument PDF, 637 KB)t069900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0699a0.pdf (Dokument PDF, 585 KB)t0699a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0699b0.pdf (Dokument PDF, 349 KB)t0699b0.doc

Rozesláno poslancům

9. ledna 2020 v 10:16
ISP (příhlásit)