Sněmovní tisk 682/0
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t068200.pdf (Dokument PDF, 428 KB)t068200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0682a0.pdf (Dokument PDF, 522 KB)t0682a0.docx (Dokument DOCX, 137 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0682b0.pdf (Dokument PDF, 245 KB)t0682b0.doc

Rozesláno poslancům

19. prosince 2019 v 11:33
ISP (příhlásit)