Sněmovní tisk 393/0, část č. 1/32
Sml.mezi ČR a SR o aktualizaci hraničního dokum.díla

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t039300.pdf (Dokument PDF, 23 KB)t039300.doc
Důvodová zpráva  
t0393a0.pdf (Dokument PDF, 51 KB)t0393a0.doc
Text v českém jazyce  
t0393b0.pdf (Dokument PDF, 220 KB)t0393b0.doc
Další  
t0393c0.pdf (Dokument PDF, 383 KB)t0393c0.doc
t0393d0.pdf (Dokument PDF, 404 KB)t0393d0.doc
t0393e0.pdf (Dokument PDF, 333 KB)t0393e0.doc
t0393f0.pdf (Dokument PDF, 386 KB)t0393f0.doc
t0393g0.pdf (Dokument PDF, 562 KB)t0393g0.doc
t0393h0.pdf (Dokument PDF, 420 KB)t0393h0.doc
t0393i0.pdf (Dokument PDF, 630 KB)t0393i0.doc
t0393j0.pdf (Dokument PDF, 765 KB)t0393j0.doc
t0393k0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t0393k0.doc
t0393l0.pdf (Dokument PDF, 242 KB)t0393l0.doc
t0393m0.pdf (Dokument PDF, 20 KB)t0393m0.doc
t0393n0.pdf (Dokument PDF, 20 KB)t0393n0.doc
t0393o0.pdf (Dokument PDF, 20 KB)t0393o0.doc

Rozesláno poslancům

7. února 2019 v 15:50
ISP (příhlásit)