Sněmovní tisk 1225/0
Novela z. o ochraně veřejného zdraví

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t122500.pdf (Dokument PDF, 294 KB)t122500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1225a0.pdf (Dokument PDF, 262 KB)t1225a0.docx (Dokument DOCX, 46 KB)

Rozesláno poslancům

21. května 2021 v 15:45
ISP (příhlásit)