Sněmovní tisk 1179/0
Novela z. o kompenzačním bonusu pro rok 2021 - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t117900.pdf (Dokument PDF, 299 KB)t117900.docx (Dokument DOCX, 24 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1179a0.pdf (Dokument PDF, 207 KB)t1179a0.docx (Dokument DOCX, 16 KB)

Rozesláno poslancům

23. března 2021 v 8:25
ISP (příhlásit)