Sněmovní tisk 1055/0
Vl.n.z.o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t105500.pdf (Dokument PDF, 429 KB)t105500.docx (Dokument DOCX, 78 KB)

Rozesláno poslancům

16. října 2020 v 20:13
ISP (příhlásit)