Sněmovní tisk 489/0
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t048900.pdf (Dokument PDF, 365 KB)t048900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0489a0.pdf (Dokument PDF, 342 KB)t0489a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0489b0.pdf (Dokument PDF, 124 KB)t0489b0.doc

Rozesláno poslancům

22. května 2015 v 13:58
ISP (příhlásit)