Sněmovní tisk 402/0, část č. 1/4
Novela z. o vysokých školách

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t040200.pdf (Dokument PDF, 573 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0402a0.pdf (Dokument PDF, 306 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

11. února 2015 v 17:13
ISP (příhlásit)