Sněmovní tisk 294/0
Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t029400.pdf (Dokument PDF, 291 KB)t029400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0294a0.pdf (Dokument PDF, 286 KB)t0294a0.doc

Rozesláno poslancům

3. září 2014 v 22:35
ISP (příhlásit)