Sněmovní tisk 1095/0
Novela z. o přechodu některých věcí z majetku ČR - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t109500.pdf (Dokument PDF, 232 KB)t109500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1095a0.pdf (Dokument PDF, 186 KB)t1095a0.doc

Rozesláno poslancům

19. dubna 2017 v 11:30
ISP (příhlásit)