Sněmovní tisk 1095
Novela z. o přechodu některých věcí z majetku ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 4. 2017.
Zástupce navrhovatele: Böhnisch R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1095/0 dne 19. 4. 2017.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 4. 2017. Vláda zaslala stanovisko 16. 5. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 5. 2017 jako tisk 1095/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 499/17, PID KORNALRHWEMH.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: obec, převod vlastnictví, veřejný majetek, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)