Sněmovní tisk 914/0, část č. 1/4
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t091400.pdf (Dokument PDF, 137 KB)t091400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0914a0.pdf (Dokument PDF, 131 KB)t0914a0.doc

Rozesláno poslancům

8. února 2013 v 13:09
ISP (příhlásit)