Sněmovní tisk 835/0, část č. 1/4
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t083500.pdf (Dokument PDF, 73 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
   
t0835a0.pdf (Dokument PDF, 57 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

25. října 2012 v 15:44
ISP (příhlásit)