Sněmovní tisk 817/0
Písemná interpelace M. Váni na P. Nečase ve věci "Krize vládnutí"

Soubory sněmovního tisku

t081700.pdf (Dokument PDF, 14 KB) 
t0817a0.pdf (Dokument PDF, 214 KB) 
t0817b0.pdf (Dokument PDF, 282 KB) 

Rozesláno poslancům

2. října 2012 v 10:57
ISP (příhlásit)