Sněmovní tisk 793/0
Písemná interpelace K. Konečné na T. Chalupu ve věci postupu Odboru ochrany vod a Státního fondu životního prostředí

Soubory sněmovního tisku

t079300.pdf (Dokument PDF, 15 KB) 
t0793a0.pdf (Dokument PDF, 65 KB) 
Odpověď na písemnou interpelaci  
t0793b0.pdf (Dokument PDF, 392 KB) 

Rozesláno poslancům

3. září 2012 v 12:21
ISP (příhlásit)