Sněmovní tisk 738/0
Novela z. o spotřebních daních

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t073800.pdf (Dokument PDF, 76 KB)t073800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0738a0.pdf (Dokument PDF, 58 KB)t0738a0.doc

Rozesláno poslancům

28. června 2012 v 10:40
ISP (příhlásit)