Sněmovní tisk 321-E/0
Směrnice EP a Rady o používání údajů ze jmenné evid. cest.
ISP (příhlásit)