Sněmovní tisk 1072/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t107200.pdf (Dokument PDF, 76 KB)t107200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1072a0.pdf (Dokument PDF, 108 KB)t1072a0.doc

Rozesláno poslancům

31. května 2013 v 9:03
ISP (příhlásit)