Sněmovní tisk 1027/0
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t102700.pdf (Dokument PDF, 160 KB)t102700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1027a0.pdf (Dokument PDF, 382 KB)t1027a0.doc

Rozesláno poslancům

20. května 2013 v 10:13
ISP (příhlásit)