Sněmovní tisk 760/0, část č. 1/2
Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem
ISP (příhlásit)