Rozhodnutí předsedy PS č. 36

k zařazení sněmovních tisků k projednání, k určení zpravodajů a k návrhu na přikázání výborům k projednání (24. července 2012)

Související sněmovní tisky

702 Novela z. - trestní zákoník

704 Novela z. o válečných veteránech

706 Novela z.o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků

709 Novela z. o pojišťovnictví

710 Novela ústav. z. - Ústava České republiky

711 Novela z. - trestní zákoník

713 Novela z. o specifických zdravotních službách

739 Sml. mezi ČR a Rep. Makedonie o mezinárodní silniční dopravě

744 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2011

745 Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2011

746 Změny Dohody o Mezinárodním měnovém fondu

747 1. doplněk plánu voj. cvičení AČR v roce 2012

749 Inf.vlády ČR o stavu realiz.Plav.stupňů na labské vod.cestě

750 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2011

751 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2011
ISP (příhlásit)