Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Zápis z jednání č. 4 (26. února 2014)

Související sněmovní tisky

26 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

42 N.z. o Registru smluv

43 Novela ústav. zák. - Ústava ČR

71 Novela z. - služební zákon

351 Novela z. - energetický zákon

740 Písemná interpelace J. Chalánkové na M. Marksovou ve věci rozdělování sourozenců při mezinárodních adopcích
ISP (příhlásit)