Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Pozvánka na schůzi č. 4 (26. února 2014)

Související sněmovní tisky

26 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

42 N.z. o Registru smluv

43 Novela ústav. zák. - Ústava ČR

71 Novela z. - služební zákon
ISP (příhlásit)