Zahraniční výbor
Pozvánka na schůzi č. 19 (11. dubna 2012)

Související sněmovní tisky

597 Změna přílohy A Stockholmské úml.o perzist.organ.polutantech

608 Sml. o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

623 Doh.mezi ČR a Agenturou pro evrop.glob.nav.sat.systém
ISP (příhlásit)