Usnesení PS č. 1190

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní /kód dokumentu 14422/15, KOM(2015) 750 v konečném znění/ /sněmovní tisk 668-E/ (20. dubna 2016)

Související sněmovní tisky

668-E Návrh směrnice EP a Rady o kontrole nabývání a držení zbraní
ISP (příhlásit)