Sněmovní tisk 668-E
Návrh směrnice EP a Rady o kontrole nabývání a držení zbraní

Dokument


Úplný název dokumentu EU: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní /kód dokumentu 14422/15, KOM(2015) 750 v konečném znění/

Předkladatel: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 9. 12. 2015 jako tisk 668-E/0.

  • Č

    Čtení proběhlo 20. 4. 2016 na 44. schůzi.
    Dokument byl schválen (usnesení č. 1190).Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Zbraně

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kontrola zbrojení, nedovolený obchod, organizovaný zločin, osobní zbraň, směrnice Komise, střelná zbraň a střelivo, terorismus, veřejná bezpečnostISP (příhlásit)