Rozhodnutí předsedy PS č. 59

k zařazení sněmovních tisků k projednání, k určení zpravodajů a k návrhu na přikázání výborům k projednání (17. července 2013)

Související sněmovní tisky

1031 Novela z. o daních z příjmů

1035 Novela z. - školský zákon

1064 Novela ústav. z. - Ústava ČR

1065 Novela z. o obcích (obecní zřízení)

1070 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

1071 Novela z. o spotřebitelském úvěru

1072 Novela z. o daních z příjmů

1073 Novela z. - trestní zákoník

1074 Novela z. o daních z příjmů

1075 Novela ústav. z. - Ústava ČR

1077 Novela z. - občanský soudní řád

1087 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2012

1088 Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2012

1089 Doh.o komplex.partner. mezi státy EU a Vietnamskou soc.rep.

1090 Doh.o partner. a spolupráci mezi státy EU a Filipínskou rep.

1091 Návrh zvýšen. střednědobých výdaj. rámců na léta 2014 a 2015

1092 1. dopl.plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2013

1093 Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013

1096 Novela z. o správních poplatcích

1097 Vl.n.z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

1098 Vl.n.z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - související

1099 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2012

1102 Vl.n.z. o změně zák.v působ. MD v souv. s přij.kontrol. řádu

1105 Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích

1106 Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích - související

1107 Novela z. o přestupcích

1109 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2012

1110 Novela z. o chemických látkách (chemický zákon)

1111 Doh. mezi ČR a vl. Andorr.kníž.o výměně inf. v daň. záležit.

1112 Pekingská sml. o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi

1113 Doporučení MOP č. 202 o min. úrovních sociální ochrany
ISP (příhlásit)