Rozhodnutí předsedy PS č. 26

o přikázání projednání 1. Dotační programy zemědělství pro rok 2012 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 544/ zemědělskému výboru, 2. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2012 /sněmovní tisk 546/ zemědělskému výboru (6. prosince 2011)

Související sněmovní tisky

544 Dotační programy zemědělství pro rok 2012

546 Návrh rozpočtu SZIF na rok 2012
ISP (příhlásit)