Rozhodnutí předsedy PS č. 19

k zařazení sněmovních tisků k projednání, k určení zpravodajů a k návrhu na přikázání výborům k projednání (9. srpna 2011)

Související sněmovní tisky

389 Doh. o zřízení Středoevr. funkčního bloku vzdušného prostoru

390 Doh.o zřízení a provozování letových služeb org. EUROCONTROL

395 Novela z. o obcích

401 Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě

417 Sml. mezi ČR a Král. Bahrajn o zamezení dvoj. zdanění

418 Prot. o trvale udržitelném obhospodařování lesů

421 Rámcová úmluva o kontrole tabáku

422 Sml. mezi ČR a vl. Hongkongu o zamezení dvojímu zdanění

423 Prot. k Rámcové úml. o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

424 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2010

426 Vl.n.z. o mediaci

427 Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2010
ISP (příhlásit)