Výbor pro evropské záležitosti
Zápis z jednání č. 14 (26. dubna 2011)

Související sněmovní tisky

321 Směrnice EP a Rady o používání údajů ze jmenné evid. cest.
ISP (příhlásit)