Dokument EU 12683/15

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 v polovině období
/kód dokumentu 12683/15, COM(2015) 478 final/

Přílohy dokumentu

e1268315cs.pdf (Dokument PDF, 932 KB)
e1268315cs.docxISP (příhlásit)