Dokument EU 12599/14

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal)
/kód dokumentu 12599/14, COM(2014) 515 final/

Přílohy dokumentu

e1259914cs.pdf (Dokument PDF, 507 KB)
e1259914cs.doc
e1259914cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 372 KB)
e1259914cs-ad01.docISP (příhlásit)