Dokument EU 5895/15

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2014/018 GR/Attica: vysílání)
/kód dokumentu 5895/15, COM(2015) 37 final/

Přílohy dokumentu

e0589515cs.pdf
e0589515cs.docx (Dokument DOCX, 125 KB)
e0589515cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 327 KB)
e0589515cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 95 KB)ISP (příhlásit)