Rozhodnutí předsedy PS č. 8

k projednání tisků 155-158 ve zkráceném jednání, k přikázání výborům a stanovení lhůty k projednání (29. října 2010)

Související sněmovní tisky

155 Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV

156 Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

157 Novela z. o stavebním spoření

158 Novela z. o daních z příjmů
ISP (příhlásit)