Rozhodnutí předsedy PS č. 5

k zařazení sněmovních tisků do návrhu pořadu schůze, k určení zpravodajů a k přikázání výborům k projednání (30. srpna 2010)

Související sněmovní tisky

33 Novela z. o loteriích

39 Doh. mezi ČR a Královstvím Saudské Arábie o ochraně investic

40 Prot. mezi ČR a Uzbeckou rep. o podpoře a ochraně investic

41 Prot. mezi ČR a Guatemalskou rep. o podpoře a ochr. investic

42 Doh.mezi ČR a Estonskou rep. o změně Dohody o ochr. investic

43 Doh. mezi ČR a Gruzií o podpoře a ochraně investic

44 Úmluvy MOP o inspekci práce v prům. a obch. a v zemědělství

45 Novela z. o veřejných zakázkách
ISP (příhlásit)