Rozhodnutí předsedy PS č. 3

k zařazení sněmovních tisků do návrhu pořadu schůze, k určení zpravodajů a k přikázání výborům k projednání (15. července 2010)

Související sněmovní tisky

1 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2009

2 Informace o podpořeném financování za rok 2009

3 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou (1 - 12/2009)

4 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009

5 Strategie boje proti extremismu v roce 2009

6 Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2009

10 1. doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahraničními partnery

12 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2009

13 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2009

14 Protokol mezi ČR a Indickou rep. o podpoře a ochr. investic

15 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009

16 Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010

17 Novela z. o účetnictví

18 Smlouva mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení

19 Doh. mezi ČR a vládou Černé Hory o podpoře a ochr. investic

20 Prot. mezi ČR a Libanonskou rep. o podpoře a ochr. investic
ISP (příhlásit)