Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro hospodaření se surovinami a odpady
Usnesení č. 13 (z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost, zele)
ISP (příhlásit)