Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro hospodaření se surovinami a odpady
Usnesení č. 7 (z říčních toků a vodních nádrží, vyhovujících limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podz)
ISP (příhlásit)