Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro veřejnou správu
Pozvánka na schůzi č. 17

Související sněmovní tisky

956 Novela zákona o pohřebnictví

987 Novela zákona o obcích (obecní zřízení)

1056 Vl. n. z. o střetu zájmů
ISP (příhlásit)