Hospodářský výbor
Podvýbor pro cestovní ruch a krizové regiony
Usnesení č. 8 (26. února 2004)
ISP (příhlásit)