Hospodářský výbor
Podvýbor pro cestovní ruch a krizové regiony
Usnesení

č. 1k volbě místopředsedy (25. září 2002) 
č. 2k volbě ověřovatelů (25. září 2002) 
č. 3k výjezdnímu zasedání hospodářského výboru do Číny (6. listopadu 2002) 
č. 4k novele zákona 159/1999 Sb. (6. února 2003) 
č. 5k účasti odborné veřejnosti na jednáních (22. května 2003) 
č. 6k novele zákona č. 159/1999 Sb. (23. července 2003) 
č. 7k projednání státního rozpočtu ČCCR (26. září 2003) 
č. 8k přípravě výjezdního zasedání (26. února 2004) 
č. 9k postupu MMR při přípravě novely zákona č. 159/1999 Sb. (2. prosince 2004) ISP (příhlásit)