Hospodářský výbor
Podvýbor pro cestovní ruch a krizové regiony
Usnesení č. 7 (26. září 2003)
ISP (příhlásit)